Find A (or maybe
.: تاریخ ارسال مطلب : پنج‌شنبه 6 تیر‌ماه سال 1387 :.

 

آدمها دیگر به چراغ خودشان نگاه نمی کنند که کی سبز شود؛
چشمشان به چراغ سبز دیگران است که کی زرد شود.

 

رانیتیدین.