دلواپسی
.: تاریخ ارسال مطلب : یکشنبه 26 اردیبهشت‌ماه سال 1389 :.

باران که می گیرد، دلم می خواهد کنار پنجره سرم را بروی شانه های صندلی لهستانی بگذارم و زمزمه کنم: این رد پای رویای کودکی است/ که می داند/ خستگان باران خورده را روزی/آن سوی دبستان آب و الفبای نان / و علاقه به بابای نیامده، خواهد دید/. او می داند این آسمان خاموش/ کی از هق هق یتبمان بی ترانه/ خواهد بارید ................

سید ! این روزها هوای دلمان را ابری کردی


پ.ن : از تکرار جمله : برایش دعا کنید ...بیزارم.بیزار

پ.ن:  سید علی صالحی سکته دوم را هم دست به سر کرد. این بار هم به خیر گذشت.

بس که سیگار را با سیگار .....