چارلز بوکوفسکی
.: تاریخ ارسال مطلب : شنبه 14 آبان‌ماه سال 1390 :.

 

بعضی آدم ها

انگار فقط برای تلف کردن عمرشان

هرروز

زاده می شوند.   

 

"بازسرایی ترانه های چارلز بوکوفسکی"

"سید علی صالحی- افشین هاشمی"

"انتشارات ابتکار نو"