چند هایکو / فرشته پناهی
.: تاریخ ارسال مطلب : سه‌شنبه 24 فروردین‌ماه سال 1389 :.


آستین پیراهن ی زنانه

گره خورده به دمپای شلوار مرد.

طشت رخت.
روی سنگ غسال خانه

چرت نیمروزی می زند

مرده شوی.
چرخ خیاطی

پر هیاهو می دوزد

پیراهن عروسی لال را.
زیر روبان های قرمز

هدیه ی سالروز عروسی

بسته ای شکلات تلخ.

                                                           فرشته پناهیپ.ن ۱):

گاهی هایکوها چه خوب به دل می نشیند.

پ.ن ۲):

این روزها کسی توی فکرم دست وپا میزند......

این روزها....................کیشوفسکی.