ولنتاین
.: تاریخ ارسال مطلب : چهارشنبه 26 بهمن‌ماه سال 1384 :.

امشب ملت شریف به خاطر تبادل ۴ تا قلب نداشته ترافیک زیبایی درست کرده بودند .بس دیدندی و خاطره انگیز.

اما سوالی که در اینجا مطرح است این است که: این جوانان،این سرمایه های مملکت آیا به بینوایی که در این اوج ترافیک از درد دستشویی به خود دلداری میدهد ،که پایان راه نزدیک است، هم کمی اندیشیدند؟؟

پایان داستان: همه چیز به خیر گذشت.