.: تاریخ ارسال مطلب : شنبه 22 بهمن‌ماه سال 1384 :.

انقدر گامهای اساسی در راه خودکفایی برداشته ایم که دیگر خسته شده ایم. گه گاهی برای تنوع  و رفاه حال شهروندان هم که شده دست به واردات وسائل ضروری میزنیم.

در خبرها آمده بود ،نخستین کشتی هوایی خاورمیانه به شکل خربزه ، به زودی در آسمان ایران به پرواز درمیاید.این خربزه پرنده که ظرفیت حمل 4 نفر دارد از آلمان به مبلغ 300 میلیون تومان خریداری شده اما اخبار پشت پرده حاکی از آن است که این عمل تنها برای حفظ خاطره کارتون یوگی و دوستان بوده وهیچ ارزش و استفاده شخصی ندارد.

 ***************************************

ای بر پدر این روزنامه آفتاب….

در پی اخبار تایید نشده در خصوص جمع آوری کتابهای مهاجرانی به دستور وزارت فرهنگ و ارشاد،اینجانب  جمعه بعدازظهر، طی یک عملیات ناموفق انتحاری به کتابفروشی دارینوش، به عمق این شایعه کثیف پی بردم.