زایمان زندگی
.: تاریخ ارسال مطلب : دوشنبه 23 آبان‌ماه سال 1384 :.

پرده ها را بکشید

میخواهم با چشمان باز بخوابم

سایه ها در کمینند

روزها بی جامه

واژه ها بی نماز

ومن باردار نطفه کلماتی که هرگز به دنیا نمی آیند

پرده ها را بکشید

زایمان زندگی نزدیک است.