.: تاریخ ارسال مطلب : چهارشنبه 11 شهریور‌ماه سال 1388 :.

گاهی سر و ته این زندگی به یک بلیط اتوبوس هم نمی ارزه.