THE MAGDALENE SISTERS
.: تاریخ ارسال مطلب : جمعه 26 مهر‌ماه سال 1387 :.

           

                                 

 

خواهران مگدالن ساخته " پیتر مولان " فیلم تاثیر گذاریست که قادر به درگیری ذهن بیننده (حتی برای چند روز) با قصه فیلم  است. فیلم تکان دهنده و تا حدی آزار دهنده از حقایق یک جامعه بسته و مذهب زده و به شدت مرد سالار.

داستان رستگاری اجباری کسانی که ازنظر یک جامعه اصطلاحاً خشکه مقدس گناه کارشناخته شده اند و مثل همیشه نک این پیکان به سمت زنان نشانه رفته است. قصه زنانی که برای تطهیر و رسیدن به بهشت، بازیچه دست راهبگان میشوند و آنان که میگریزند به بدترین شکل تنبیه میشوند.

حکایت پایداری در برابر درد و رنج تا رسیدن به آزادی برای آنهایی که از طبیعی ترین حق یک انسان محروم  مانده اند.

همزاد پنداری مخاطب ایرانی با سوژه اصلی و بسیاری از سکانس های فیلم باعث میشود که با اشتیاق بیشتری " خواهران مگدالن " را دنبال کند.

دیدن این فیلم را نمیشود به متحجرین و خرافه پرستان و مذهب زدگان توصیه کرد.