یونیفرم های خاکستری ( به مناسبت بازگشایی مدارس)
.: تاریخ ارسال مطلب : سه‌شنبه 2 مهر‌ماه سال 1387 :.

 

همه به صف.

یونیفرم های خاکستری .

از جلو نظام.

مقنعه های سیاه.

از پشت سر 

کسی عاشقانه هایش را  زمزمه میکند.

الله اکبر !!

شما ! بیرون از صف.   

 دستها روی میز.

ناخنها کوتاه.

کیفها روی میز.

شما ! بیرون از کلاس..

بیرون از کلاس،

کسی عاشقانه هایش را روی دیوار جا میگذارد

 

  

 

 

تقدیم به مدیر اسبق راهنمایی قدوسی ، کسی که ما را با کابوسی به نام مدرسه آشنا کرد تا نمونه مردمی شود.