شعور
.: تاریخ ارسال مطلب : دوشنبه 28 مرداد‌ماه سال 1387 :.

ما موجودات عالی هستیم اما استعداد آن را داریم که گاهی اندازه یک تک سلولی هم شعور نداشته باشیم.