مفقودالاثر
.: تاریخ ارسال مطلب : چهارشنبه 22 خرداد‌ماه سال 1387 :.

 

یک روز خبر آوردند مفقود شده. این یعنی هنوز امیدی هست برای دوختن چشمانی منتظر به در.

چند سال بعد همه آن چشمان منتظر در پی جنازه هایی میگردند که نامشان گمنام است.

این یعنی امیدتان ساکن ستاره ایی شده که روزی روی آسمان خاکی پیراهنش دوخته شده بود.