حالمان خوب است.
.: تاریخ ارسال مطلب : شنبه 7 اردیبهشت‌ماه سال 1387 :.

شنبه 7 اردیبهشت 87

امروز با ترور مسلحانه یک سوسک توسط  صندل روزمان را آغاز کردیم لذا تا پایان وقت اداری امروز آمادگی هرگونه عملیات انتحاری را داشته و از همین تریبون اعلام میکنیم:

با یک دمپایی هم میشود به مبارزه با اشرار رفت .

امروز با پرش یک قلپ چای به حلقمان الهام شدیم سوغاتی های شیرینی انتظارمان را میکشد.

ظهر خبر رسید اولین محموله سوغاتی حاوی عسل از خطه آذربایجان در راه است به همین ترتیب

پیش بینی میشود تا آخر هفته بر بار ترافیکی هدایا افزوده خواهد شد.

امروز اخلاق رئیس بزرگ به شدت سونامی بود و هرجنبنده که از فاصله 100 متری  به رویت میرسید ، مورد هدف آن مقام شامخ  قرار میگرفت  که با به تن لرزه در آوردن کلیه اموات اهل قبور توسط اینجانب نه تنها صبحمان به خیر گذشت که مورد عنایت ذات ملوکانه ایشان نیز قرار گرفتیم.

 

پیش  بینی میشود تا آخر هفته هوای آسمانمان کاملا افتابی و در پاره ای از روزها نسیمی از جانب غرب در حال وزیدن باشد گرچه سونامی هیچوقت از قبل خبر نمیکند.