متبرک باد نام تو.
.: تاریخ ارسال مطلب : پنج‌شنبه 25 بهمن‌ماه سال 1386 :.

           

                نامت سپیده دمی است که بر پیشانی آسمان میگذرد.

                متبرک باد نام تو!

                و ما همچنان دوره میکنیم شب را،

                                                           روز را،

                                                                    هیچ را.....

                                                                                          "  شاملو "

 

               

               

                 چهل و یکمین سالگرد درگذشت فروغ فرخزاد- آرامگاه ظهیر الدوله

                پنج شنبه – ۲۵/۱۱/۸۶