آنلاین نگاری
.: تاریخ ارسال مطلب : سه‌شنبه 19 تیر‌ماه سال 1386 :.

 ..........

 دیگر

نه چتری گم میشود.

نه پیراهنی پناهی

و نه خوابی تعبیر.

 

فقط گاهی , لحظه ای تا پایان باران

زیر یک سقف توقف میکنیم .