ملافه های سفید دیگر درباد نمی رقصند.
.: تاریخ ارسال مطلب : پنج‌شنبه 14 تیر‌ماه سال 1386 :.

 

لبخند میزند

روی دیوار.

زنی با پیراهنی شبیه من.

با چشمهای مادری

که زار میزند روی بام.

مثل همان پدری

که دیگر به آسمان نگاه نمیکند

و خواهری

که هیچکس ندانست

دیر پشیمان شده بود.