.....
.: تاریخ ارسال مطلب : شنبه 25 فروردین‌ماه سال 1386 :.

تکه

تکه

تکه می شوم.

مثل خودکشی ابر.

این کلمات بهم ریخته جورنمیشوند.

جمله نمیشوند.

خیالت راهت !

این پازل راازهرطرف هم که بچینی

باز یک تکه کم میآوری.