یادش به خیر اتوبوس دو طبقه
.: تاریخ ارسال مطلب : دوشنبه 23 بهمن‌ماه سال 1385 :.