.: تاریخ ارسال مطلب : سه‌شنبه 11 مهر‌ماه سال 1385 :.

از  " کافکا " جمله ای به یادگار مونده که :

عمری چکش برداشتم و بر سر میخی به روی سنگی کوبیدم ، اکنون می فهم که هم چکش خودم بودم هم میخ و هم سنگ.

این جمله از اون جمله هاییست که سالهای ساله  با من زندگی میکنه ، شاید به این خاطره که هم چکش بودم هم میخ هم سنگ.....