.: تاریخ ارسال مطلب : سه‌شنبه 23 اسفند‌ماه سال 1384 :.

آخرین کلید

 

تا از حقیقت خیس شویم

                         چتری گم میشود.

تعبیر خوابهای بی سر و تن.

                            رویا یی همه کاره.

و تقدیری که بی اعتنا

                           از کنارت می گذرد.

گیرم ،

آخرین کلید این قفل هم چرخاندی

                                       .............؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بشتابید...بشتابید

سایت والس ادبی اقدام به برگزاری مسابقه  الکترونیکی شعر نموده است.برای اطلاعات بیشتر میتوانید به این آدرس مراجعه کنید.